ساختمان پوست

پوست از سه لایه تشکیل شده است که شامل اپی درم ، درم و هیپودرم می باشد. ضمایم متعددی نیز در پوست وجود دارد که عبارتند از فولیکول های مو، غدد عرق، غدد چربی و ناخن ها اپی درم: این الیه تقریبا از 15 [...]